Midlertidig nede....

Melhus historielags nettsider er under rekonstruksjon, og er derfor ikke så innholdsrike akkurat nå.

Nye nettsider vil være klare i løpet av 2017.


Ønsker du kontakt med historielaget, består styret etter årsmøtet i 2017 av følgende medlemmer:

Bjarne Sommersel, leder. Mobil: 922 58 304
Ronald Nygård, nestleder, mobil: 922 65 620
Harold Pedersen, kasserer. Mobil: 992 23 267
Randi Kregnes, skriver, mobil: 952 99 375
Leif Engen, styremedlem. Mobil: 952 67 289
Tove Børseth, 1. vara, mobil: 408 70492


Redaktør for tidsskriftet Melhusbyggen er Signy Overbye, mobil: 902 81 257

Melhus historielag kan også nås på e-post: bjarne.sommersel@gmail.com